Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Ziyaret Kuralları

Kapalı Görüş: Kapalı görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği ve ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılan görüşmelerdir.

 

Açık Görüş: Açık görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkan verecek şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelerdir.

 

Bakanlıkça Uygun Görülen Özel Günlerdeki(Bayram Günlerindeki) Görüşler: Sadece hükümlü ve tutukluların; eşi, annesi, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi bu görüş usulünden faydalanabilir.

 

Genel Kurallar


  • Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla olmak üzere aynı anda en fazla 6(altı) kişiyle görüşebilir.

  • Ayrıca hükümlü ve tutuklular, yukarıda sayılanlar dışında kalan 3(üç) ziyaretçisinin adı ve soyadı ile bilmesi TC kimlik numaralarını kurumumuza bildirmesi halinde bu kişilerle de görüşme yapabilirler.

  • Ziyaretçilerin kayıtlarının yapılabilmesi için TC kimlik numarası olan Nüfus Cüzdanı veya Pasaportundan en az birinin yanında olması gerekmektedir. 

  • 15 yaşını doldurmuş ziyaretçilerin kimliklerinde fotoğraf  olması zorunludur. Kimliği eskimiş, kırılmış, fotoğrafı yerinden çıkmış ve kimlikteki fotoğraf ile ziyaretçilerin benzememesi durumunda işlem yapılmayacaktır.

  • Daha öncesinde belirlenen ziyaret programı dışındaki gün ve saatlerde görüş yaptırılmayacak olup, haftalık programda bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklulara aynı hafta içinde ikinci kez görüş yaptırılmayacaktır.

  • Görüşler, yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak kaydıyla yapılacaktır.

  • Ziyaretçilerin, kayıt işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi için görüş saatinden en az 1 saat öncesinden kurumumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir.

  • Kapalı görüşlerin Bayram veya Özel günlerde yaptırılacak açık görüşlerle çakışması halinde açık görüş yaptırılır.

  • Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezaları kesinleşmiş olup da bu cezalarını infaz etmekte olan hükümlü ve tutuklular ziyaretçileri ile görüşemezler.

  • Görüşme hakkına sahip özel kişilerin kurum güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı istek ve davranışları nedeniyle görüşme hakları, ceza infaz kurumunun en üst amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir.

 

Görüş Hakkı Olan Kişilerin Listesi


1 - Annesi9 - Gelini17 - Kayın Validesi25 - Büyük Babasının Anne ve Babası
2 - Babası10 - Damadı18 - Kayın Babası26 - Amcası ve Eşi
3 - Eşi11 - Kayın Biraderi19 - Kayın Validesinin Anne ve Babası27 - Halası ve Eşi
4 - Büyük Annesi12 - Baldızı ve Eşi20 - Kayın Babasının Anne ve Babası28 - Dayısı ve Eşi
5 - Büyük Babası13 - Yengesi21 - Torununun Çocuğu29 - Teyzesi ve Eşi
6 - Çocuğu14 - Eniştesi22 - Kardeşinin Çocuğu30 - Vasisi
7 - Torunu ve Eşi15 - Görümcesi23 - Amcası31 - Kayyımı
8 - Kardeşi16 - Kardeş Çocuğunun Eşi24 - Büyük Annesinin Anne ve Babası32 - Üvey Anne-Baba-Çocuğu

 

Adres

Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi Nilüfer/BURSA

Telefon

(0 224) 243 12 38 ---- (0 224) 243 12 39 ---- (0 224) 243 12 49 ---- (0 224) 243 12 00

Faks: (0 224) 243 19 70

E-Posta

bursa.etcikisaretadalet.gov.tr