Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sağlık Servisi

Kurumumuzda, hükümlü ve tutukluların kuruma ilk kabullerinden itibaren sağlık kontrolleri, muayene, teşhis, tetkik ve tedavilerinin yapıldığı bir revir bulunmaktadır. Kurumumuz revirinde hafta içi her gün rutin muayene ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmekte, ihtiyaç duyulması halinde ileri tetkik ve tedavi için hükümlü ve tutuklularımız devlet ve üniversite hastanelerine sevk edilerek tedavileri tamamlanmaktadır.

Kurumumuzda kalmakta olan hükümlü ve tutukluların sağlık sorunlarının tedavisi için Aile Hekimliği uygulamasına geçilmekle beraber Sağlık Bakanlığına bağlı 20 Nolu Aile Sağlığı Merkezi kurumumuzda 2 Aile Hekimi ve 2 Aile Sağlığı Elemanı ile 1 kadrolu Diş Hekimi hizmet vermektedir. Ayrıca kurumumuz kadrosunda bulunan 6 Sağlık Memuru ve Sağlık Hizmetlerinde tecrübeli 5 İnfaz ve Koruma Memuru görev yapmaktadır.

Hükümlü ve tutukluların psikyatri muayeneleri, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ayda bir gün tam mesaiyle görevlendirilen 1 psikyatrist tarafından yapılmaktadır.

Diş muayenesi için ileri tetkik ve işlem gerektiren hallerde hükümlü ve tutukluların diş muayeneleri, yerleşkemiz içerisinde bulunan ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı diş hastanesi tarafından yapılmaktadır.

Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde ayakta veya yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödendiğinden bu hizmetleri yerine getirirken hiçbir hükümlü ve tutukludan ücret talep edilmemektedir.

Adres

Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi Nilüfer/BURSA

Telefon

(0 224) 243 12 38 ---- (0 224) 243 12 39 ---- (0 224) 243 12 49 ---- (0 224) 243 12 00

Faks: (0 224) 243 19 70

E-Posta

bursa.etcikisaretadalet.gov.tr