Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İnfaz Kalemi

    İnfaz Kalemi Birimi 6 Bilgisayar İşletmeni, 4 İnfaz ve Koruma Memuru ve 2 Hizmetli görev yapmakta olup; aşağıda belirtilen maddelerin gereğini yerine getirerek, gerekli işlemlerin takibini sağlarlar.

 

Kalemde yapılan iş ve işlemlerden başlıcaları şunlardır:

 • Hükümlü ve tutuklu mevcudunun çıkartılması, mevcudun kayıtlara uygunluğunun sağlanması,
 • Hükümlülerin gerçek kimliklerinin araştırılması,
 • Yoklama, sayım ve tasdiklerinin yapılması,
 • Kuruma gelen memurlar, öğrenciler ile yabancı uyrukluların durumlarının ilgili yerlere bildirilmesi,
 • Asker hükümlüleri için ilgili infaz mevzuatının uygulanması,
 • Hükümlü defteri ve dosyalarının muntazam tutulması,
 • Dosya ilamları, fişler, hüviyet, makbuz ve sair evrakın muntazam şekilde tutulması, düzenlenmesi, muhafazası, ilamların dikkatle incelenmesi, tereddüt edilen hususlar var ise Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi,
 • Birden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza varsa içtima ve mahsup işlemlerine ilişkin infaz yazışmalarının yapılması,
 • Müddetnamelerin tanzimi, şartla tahliye ve özel indirim hesapları, hesaplamalarda hükümlünün firar, isyan, disiplin durumunun nazara alınması,
 • Hükümlülerin fotoğraflarının çektirilmesi, bunların dosyalarına, yatma planlarına yapıştırılması, hapse çevrilmiş para cezası ilamı varsa infaz için sıraya konması ve infazın bu sıraya göre yapılması, vasilik ilamının alınmasının takibi,
 • Özel izin, mazeret izinleri ile iş arama izinlerine ilişkin taleplerinin alınması, yazışmalarının yapılması,
 • Tahliye işlemlerinin kontrol, tespit ve teyitlerinin yapılması, İyi Hal Kararının alınmasına esas olacak belgelerin ve emniyetli hükümlü belgelerinin hazırlanması,
 • Sevk işlemlerinin düzenlenmesi, hükümlülerin duruşmalarına, diğer il ve ilçelere gönderilmeleri, sevklerde emniyet tedbirlerinin alınması için jandarma kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi.
Adres

Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi Nilüfer/BURSA

Telefon

(0 224) 243 12 38 ---- (0 224) 243 12 39 ---- (0 224) 243 12 49 ---- (0 224) 243 12 00

Faks: (0 224) 243 19 70

E-Posta

bursa.etcikisaretadalet.gov.tr