Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
e-Görüş İçin Gerekli Evraklar
24.04.2023

Hükümlü ve Tutuklular Kimlerle e-Görüşme Yapabilir?

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 74. Maddesinin 1. Fıkrasına göre kapalı kurumlarda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla;

  1. Eşi,
  2. Dördüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları,
  3. Vasisi

ile telefon görüşmesi yapabilir.

 

Hükümlü ve Tutukluların e-Görüşme Yapabilmesi İçin Gerekli Evraklar

  1. En son döneme ait telefon faturası veya abonelik sözleşmesi,
  2. Hat Sahibinin İkametgah ilmühaberi (e-Devlet Kapısından ya da İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Temin Edilebilir),
  3. Hat Sahibinin Nüfus cüzdanı örneği(fotokopisi),
  4. Hat Sahibinin Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet Kapısından ya da İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Temin Edilebilir),
  5. Hat Sahibinin Son 6(altı) ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

Not: Telefon faturası veya abonelik sözleşmesi kimin adınaysa diğer bütün evraklar aynı kişi adına olacaktır.

Not: Evraklar fiziki olarak gönderilmesi (APS) veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Adres

Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi Nilüfer/BURSA

Telefon

(0 224) 243 12 38 ---- (0 224) 243 12 39 ---- (0 224) 243 12 49 ---- (0 224) 243 12 00

Faks: (0 224) 243 19 70

E-Posta

bursa.etcikisaretadalet.gov.tr